فستیوال غذای استاد با حضور بزرگان اشپزی

فستیوال غذای استاد با حضور بزرگان اشپزی

فستیوال غذای استاد با حضور بزرگان آشپزی

 

فستیوال غذای استاد با حضور بزرگان اشپزی جناب اخلاقی .جناب معینی. جناب رضایی خانم امجدی. حضورسراشپزان بزرگ برادران احمدی امید خان وایمان خان هم به بهترشدن این فستیوال کمک کرده بود .. حضورچندسرمایه گذار و مالکین رستوران و کاراموزان هم قابل ارزش بود سپاس از دعوت مسئولین برگزارکننده جناب اقایی عزیز..خانم پرویزی عزیز وهمچنین جناب کاشانی مدیرعامل محترم شرکت گازسو که با پذیرایی بینظیرشان به میهمانان ارج نهادن..