• کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

 • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/9
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/17 تاریخ پایان دوره : 1398/5/19
  • کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان