آموزش انواع پذیرایی در ارگ میشجان - شهرستان خمین

آموزش انواع پذیرایی در ارگ میشجان - شهرستان خمین

آموزش انواع پذیرایی در ارگ میشجان - شهرستان خمین

راه اندازی وآموزش درسراسر ایران توسط گروهی باتجربه .تحصیل کرده وکاربلد بصورت کاملا حرفه ای در زمینه .مدیریت .طراحی .مهندسی منو .خلاقیت .نواوری .اشپزی ملل.ایرانی .سنتی .مدیترانه ای ...کانسبت .تشریفات .میهمانداری ..تعلیم وپرورش گارسون .اشپز .سراشپز ...سرمایه خودتان را جهت کانسبتی حرفه ای وبینظیر به ما بسپارید